Cauze penale

 • AVANTAJELE FOLOSIRII MEDIERII ÎN PROCESUL PENALPentru partea vătămată:

  - timp mult mai scurt pentru recuperarea eventualelor daune;

  - confidenţialitatea şi protejarea imaginii;

  - evitarea stresului emoţional şi a riscului unui rezultat nefavorabil;

  - suspendarea termenului de 3 luni pentru depunerea plângerii prealabile.

  Pentru suspect sau inculpat:

  - evitarea unei condamnări penale şi a consecinţelor ce le implică (anulare permis,

  demitere, decădere din drepturi, restrângerea exerciţiului unor drepturi);

  - acordul încheiat împiedică punerea în mișcare sau exercitarea în continuare a acțiunii penale – art. 16 lit.g Cod proc. pen.;

  - în cazul infracțiunilor pedepsite cu amendă sau închisoare de cel mult 7 ani, posibilitatea renunțării de către procuror la urmărirea penală și acordării unui termen de maxim 9 luni pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin acordul de mediere;

  - suspendarea facultativă a procesului penal (maxim 3 luni de la data dispunerii măsurii), pe timpul desfăşurării medierii;

  - reducerea pedepsei ca efect al reținerii circumstanței atenuante constând în eforturile infractorului de înlăturare sau diminuare a consecințelor infracțiunii;

  - partea vătămată nu mai poate depune plângere pentru aceeaşi faptă;

  - dreptul de a fi asistat de avocat în timpul medierii;

  - confidenţialitatea.

  INFRACTIUNI UNDE IMPACAREA INLATURA RASPUNDEREA PENALA:

  1. art. 199 alin. 2 → art. 193 (lovire sau alte violențe) și art. 196 (vătămare

  corporală din culpă ) săvârșite asupra unui membru de familie, în cazul în care

  acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu

  2. art. 231 alin. 2 astfel cum a fost introdus de art. 245 pct. 23 din Legea nr.

  187/2012: În cazul faptelor prevăzute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) 201lit.

  b) şi c) şi art. 230, împăcarea înlătură răspunderea penală – furtul , furtul

  calificat , furtul de folosinta.

  3. art. 243 – însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

  4. art. 244 – înșelăciunea

  5. art 245 – înșelăciunea privind asigurările.

  ÎMPĂCAREA CA INSTITUTIE CARE INLATURA RASPUNDEREA PENALA ESTE REGLEMENTATA DE DISPOZITIILE ART. 159 DIN NCP CARE PREVAD

  1. Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.

  2. Împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă.

  3. Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.

  4. Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, împăcarea se face numai de reprezentanţii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă se pot împăca cu încuviinţarea persoanelor prevăzute de lege.

  5. În cazul persoanei juridice, împăcarea se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de către persoana desemnată în locul acestuia. Împăcarea intervenită între persoana juridică ce a săvârşit infracţiunea şi persoana vătămată nu produce efecte faţă de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiaşi fapte.

  6. În cazul în care infracţiunea este săvârşită de reprezentantul persoanei juridice vătămate, dispoziţiile art. 158 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

  INFRACTIUNI UNDE RETRAGEREA SAU LIPSA PLANGERII PREALABILE INLATURA RASPUNDEREA PENALĂ

  Infracțiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de

  introducerea unei plângeri prealabile sunt :

  1.art. 193 – lovire sau alte violențe

  2.art. 196 – vătămare corporală din culpă

  3.art. 206 – amenințare

  4.art. 208 – hărțuire

  5.art.218 – viol ( art. 218 alin. 1, 2 și 5 )

  6.art. 219 – agresiune sexuală ( art. 219 alin. 1 și 5 )

  7.art. 223 ‐ hărțuire sexuală

  8.art.224 – violarea de domiciliu

  9.art. 225 – violarea sediului profesional

  10.art. 226 – violarea vieții private

  11.art. 227 – divulgarea secretului profesional

  12.art. 231 – pedepsirea unor furturi la plângere prealabilă → furtul ( art. 228 ), furtul calificat ( art. 229 ), furtul în scop de folosință ( art. 230 ) săvârșite între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta

  13. art.238 – abuzul de încredere

  14. art. 239 – abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

  15. art. 240 – bancruta simplă

  16. art. 241 – bancruta frauduloasă

  17. art. 242 – gestiunea frauduloasă

  18. art. 253 – distrugerea ( art. 253 alin. 1,2 și 6 )

  19. art. 256 – tulburarea de posesie

  20. art. 284 ‐ asistența și reprezentarea neloială

  21. art. 287 – nerespectarea hotărârilor judecătorești (art. 287 alin. 1 lit. d‐g, alin. 2 )

  22. art. 302 – violarea secretului corespondenței

  23. art. 378 – abandonul de familie

  24. art. 379 – nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorilor

  25. art. 381 – împiedicarea exercitării libertății religioase

  INFRACTIUNI UNDE IMPACAREA PARTILOR SAU RETRAGEREA PLANGERII PREALABILE NU INLATURA RASPUNDEREA PENALA

  In afara setului de infractiuni susmentionate unde impacarea partilor sau retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala exista multitudinea de infractiuni unde incheierea acordului de mediere produce efecte juridice cu toate ca , partea /partile , sunt trimise în judecată , motiv pentru care avem urmatoarele ipoteze de lucru :

  1.Instanța va putea pronunța condamnarea cu executare în penitenciar, reținând ca circumstanță atenuantă cu efect obligatoriu de reducere a pedepselor legale cu o treime „eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii”

  Astfel , dispozitiile art.75 alin.2 C.penal arata ca : „pot constitui circumstante atenuante judiciare : eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii”

  2.Instanța va putea pronunța condamnarea si poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei potrivit art. 91 C.penal care arata ca trebuie intrunita conditia referitoare la : „ eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii”

  3.Instanța va putea pronunța renunţarea la aplicarea pedepsei în condițiile art. 80-82 C.penal sau amânarea aplicării pedepsei în condițiile art. 80-90 C.penal daca este intrunita conditia referitoare la : „ eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii”

2 thoughts on “Cauze penale

 1. catalin

  Buna ziua o plangere inaintata in format electronic pentru abuz si inselaciune poate fi retrasa tot in mod electronic ,in urma intelegeri amiabile intre parti?Multumesc

  • Lidia Frunză

   Art.289. alin.5, NCPP,,Plangerea in forma electronica indeplineste conditiile de forma numai daca este certificata prin semnatura electronica, in conformitate cu prevederile legale,,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>